1,478 Toplam Yorum Sayısı
674 Toplam Konu Sayısı
32,260 Toplam Üye Sayısı
1.04 Günlük Ortalama Yorum
0.47 Günlük Ortalama Konu
22.72 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.05 Üye Başına Ortalama Yorum
0.02 Üye Başına Ortalama Konu
1.19 Konu Başına Yorum
2.38% Yorum Yazanların Ortalama